Quiz iChild

Kjo lojë është ndërtuar në kuadër të projektit “Internet i sigurt për fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri” nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK), mbështetur nga UNICEF Shqipëri.